Aktualności

Częstość występowania

W Polsce wada występuje ze średnią częstością 2–3 przypadków na 1000 żywych urodzeń. Częstość jej występowania różna jest w pełni np. niecałkowitym rozszczepem wargi lub dotykać innych struktur np. wyrostka zębodołowego kości szczękowej.

Czytaj dalej

Harmonogram leczenia

W Polsce wada występuje ze średnią częstością 2–3 przypadków na 1000 żywych urodzeń. Częstość jej występowania różna jest w pełni np. niecałkowitym rozszczepem wargi lub dotykać innych struktur np. wyrostka zębodołowego kości szczękowej.

Czytaj dalej

Innowacje w leczeniu

W Polsce wada występuje ze średnią częstością 2–3 przypadków na 1000 żywych urodzeń. Częstość jej występowania różna jest w pełni np. niecałkowitym rozszczepem wargi lub dotykać innych struktur np. wyrostka zębodołowego kości szczękowej.

Czytaj dalej

Przyczyny środowiskowe

W Polsce wada występuje ze średnią częstością 2–3 przypadków na 1000 żywych urodzeń. Częstość jej występowania różna jest w pełni np. niecałkowitym rozszczepem wargi lub dotykać innych struktur np. wyrostka zębodołowego kości szczękowej.

Czytaj dalej

Pobyty w szpitalu

W Polsce wada występuje ze średnią częstością 2–3 przypadków na 1000 żywych urodzeń. Częstość jej występowania różna jest w pełni np. niecałkowitym rozszczepem wargi lub dotykać innych struktur np. wyrostka zębodołowego kości szczękowej.

Czytaj dalej

Rozszczep podniebienia

W Polsce wada występuje ze średnią częstością 2–3 przypadków na 1000 żywych urodzeń. Częstość jej występowania różna jest w pełni np. niecałkowitym rozszczepem wargi lub dotykać innych struktur np. wyrostka zębodołowego kości szczękowej.

Czytaj dalej