Potrzeby edukacyjne, osiągnięcia dzieci z wadami wrodzonymi w ciągu pierwszych 10 lat życia – ankieta

Katedra i Zakładu Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu jest partnerem w projekcie EUROlinkCAT (https://www.eurolinkcat.eu/), którego celem ogólnym jest zbadanie w Europie stanu zdrowia, potrzeb edukacyjnych oraz osiągnięć dzieci z wadami wrodzonymi w ciągu pierwszych 10 lat życia.

Jednym z  działań prowadzonych w ramach projektu jest przeprowadzenie ankiety w 9 krajach europejskich, każdy w swoim języku.

Opinie rodziców i opiekunów są bardzo ważne dla wyników projektu, a sama ankieta stanowi istotną część projektu.
Na koniec badania, w Poznaniu, odbędzie się darmowa konferencja hybrydowa (http://eurolinkcat2021.bok-ump.pl/) podsumowująca wyniki badania, na którą już dziś zapraszamy. Dodatkowo odbędą się również konferencje satelitarne prowadzone tylko w języku polskim.
 
Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

Link do ankiety: