Gdzie leczyć

Pełna lista placówek

Instytut Matki i Dziecka

Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17A

tel. (22) 327-70-00 – centrala

tel. (22) 327-73-86 – klinika

tel. (22) 327-72-61 – poradnia

www: www.imid.med.pl

„Formmed” Centrum Leczenia Wad i Zaburzeń Rozwojowych

Kierownik medyczny: prof. dr hab. Zofia Dudkiewicz

ul. Warszawska 197 D, 05-082 Babice Nowe

Tel.: (22) 827 48 22, (22) 350 47 05 Kom.: +48 606 388 973,

Fax: (22) 350 47 06

www: formmed.com.pl

Specjalistyczne Centrum Medyczne

Oddział Chirurgii Plastycznej

57-320 Polanica Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

tel. (74) 862-11-59

www: www.scm.pl

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF DR. STANISŁAWA POPOWSKIEGO W OLSZTYNIE

ODDZIAŁ CHIRURGII GŁOWY I SZYI W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn

INFORMACJA: 89 539 33 03 (w godz. 10-20)

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Oddział Chirurgii Dziecięcej

ul. Wielicka 265

30-663 Kraków

Telefon do sekretariatu:  +48 12 333 91 52, +48 12 333 91 53
E-mail: sekchir@usdk.pl

Telefony na oddział:
Odcinek A: +48 12 333 91 58
Odcinek B: +48 12 333 91 62
Odcinek C: +48 12 333 91 59, +48 12 333 91 60, +48 12 333 91 61

Dyżurka lekarska: +48 12 3339164 – wew. 171