Pomoc społeczna

Wada rozszczepowa obecnie dotyka wielu dzieci w Polsce. Jest to problem na tyle rozpowszechniony, że można skorzystać ze specjalnych programów pomocy społecznej dla osób, dotkniętych m.in. tym schorzeniem.

Dostępne możliwości uzyskania pomocy społecznej

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudno musi być zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom, radzić sobie w sytuacji codziennie ograniczonego funkcjonowania. Wieloetapowe, złożone leczenie wymaga nie tylko poświęcenia dużej ilości czasu, ale również sporych nakładów pieniężnych. Dlatego poniżej przedstawimy praktyczne porady oraz podstawowe informacje na temat zasiłków, świadczeń oraz innego rodzaju dodatkowego finansowania, o które można się ubiegać.

Zasiłek pielęgnacyjny

Z uwagi na specjalistyczną pielęgnację, której wymagają dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, dostępny jest tzw. zasiłek pielęgnacyjny, przysługujący niepełnosprawnym dzieciom w ramach świadczeń rodzinnych. Wada rozszczepowa bywa czasem uciążliwą przypadłością, dlatego zasiłek pielęgnacyjny będzie mógł choć w niewielkim stopniu zrekompensować dodatkowe wydatki. Obecnie taki zasiłek wynosi w Polsce 215,84 zł i można go uzyskać, składając wniosek we właściwym dla miejsca zamieszkania ośrodku pomocy społecznej.

Świadczenie pielęgnacyjne

Jak wiadomo, leczenie rozszczepu podniebienia i wargi wymaga nie tylko nakładów finansowych, ale również poświęcenia odpowiedniej ilości czasu. Mało który rodzic może sobie na to pozwolić będąc jednocześnie zatrudnionym. Dlatego świadczenie pielęgnacyjne przysługuje m.in. tym osobom, które były zmuszone zrezygnować z pracy na rzecz zajmowania się chorym dzieckiem.

Od początku tego roku świadczenie to wynosi 1830 zł miesięcznie i chcąc je uzyskać, należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy (stacjonarnie lub elektronicznie). Dołączyć trzeba odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument, potwierdzający jego/jej wiek, orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka oraz oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem. Więcej informacji można uzyskać pod podanym adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-pielegnacyjne.

Ustawa za życiem

Rodzice mają także możliwość uzyskania jednorazowego świadczenia w kwocie 4000 zł w ramach tzw. „Ustawy za życiem”.

Komu przysługuje

Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

  • zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna),

Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

  • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

Kiedy złożyć wniosek

Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta/gminy lub ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

Fundacje i zbiórki pieniędzy

Będąc w trudnej sytuacji finansowej, warto zwrócić się także o pomoc wśród tzw. „ludzi dobrej woli”, którzy bardzo często są gotowi dołożyć wszelkich starań, żeby tylko wspomóc potrzebujących. Ta forma pomocy, oprócz wymiernej pomocy finansowej, daje również niewymierne wsparcie psychiczne, tak ważne przecież w trudnej sytuacji choroby. Najbardziej znaną tego typu fundacją w Polsce jest Fundacja Rozszczepowe Marzenia. W jej obrębie osoby dotknięte wadą rozszczepieniową mogą zintegrować się z innymi, podobnymi sobie osobami. To niezwykle ważne w sytuacji, gdy w towarzystwie ludzi zdrowych często osoby naznaczone wadą twarzoczaszki narażone są na społeczne wykluczenie.

Jeżeli zatem czujesz, że Tobie i Twojemu dziecku przydałaby się pomoc finansowa lub wsparcie psychiczno-emocjonalne, nie zwlekaj i zgłoś się pod właściwy adres. Rozszczep wargi i podniebienia można wyleczyć, wystarczy podjąć właściwe leczenie i nie poddawać się!